Yrkes-VM

En av världens största tävlingar

Yrkes-VM, WorldSkills Competition – är världsmästerskapet i yrkesskicklighet för ungdomar där Sverige representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar under de fyra tävlingsdagarna. Deltagarna i tävlingen måste vara 22 år eller yngre året tävlingen genomförs.

Under Yrkes-VM möts även medlemsländerna, internationella industripartners, myndigheter och utbildningsinstitutioner med flera för att utbyta kunskap och erfarenheter länder emellan.

Yrkeslandslaget utbildas
Varje tävlande har en expert/coach som hjälper till att finslipa tekniken inför tävlingen. Förutom det anordnar WorldSkills Sweden tre lagträffar, där ungdomarna ges tillfälle att bygga laganda, få medieträning, mental träning, blir fotograferade, går igenom yrkesspecifik träning med sin expert, samt får en hel del praktisk information inför resan till Yrkes-VM.

Yrkes-VM arrangeras vartannat år i något av WorldSkills-länderna. Nästa Yrke-VM sker i augusti 2019 i Kazan, Ryssland.

Yrkes-VM 2017 Abu Dhabi

Share This: