Yrkes-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka Yrkes-SM för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.

Uppsala var senast värd för Yrkes-SM där totalt 21 600 besökare tog sig till arenaområdet vid Gränby sportfält för att följa Yrkes-SM 2018 på plats. Under tre dagar, visade nästa 400 av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar upp sina färdigheter inom 59 olika yrken.

Under Yrkes-SM i Uppsala gjordes en undersökning av elevernas inställning till yrkesutbildning.  Undersökningen visade att 78% av eleverna hade en positivt inställda till yrkesutbildning efter besöket på Yrkes-SM. Att få titta på tävlingarna, att själva få prova på olika yrken och att få information om många yrken samtidigt var delar som enligt undersökningen uppskattades mest.

Att döma av kommentarerna från lärarkåren verkade också de minst lika positiva som eleverna. Förutom att erbjuda detta ”multi-prao” för skolorna tas dessutom de bästa av de bästa från Yrkes-SM ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige vid kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM. Där kan vi tala om goda förebilder för eleverna!

Vill du veta mer om Yrke-SM besök YRKESSM.se »

Share This: