Inspirationssamling

Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre! Det finns stora utmaningar för yrkesutbildningen för att den ska nå världsklass i kvalitet och upplevas ge möjligheter till jobb, eget företagande, utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden och vara en bra bas för vidare studier.

Vi riktar denna Inspirationssamling till alla som på olika sätt arbetar med gymnasial yrkesutbildning. Den kan också vara av värde för ungdomar som ska välja gymnasieutbildning och för deras föräldrar. Nedan publiceras olika skolreportage löpande.

Det finns många bra yrkesutbildningar runt om i landet och vi vill lyfta fram några av dessa i denna Inspirationssamling. Urvalet av exempel är inte baserad på några specifika kriterier och dessa skolor är bara några exempel bland många. Genom dessa korta reportage vill vi visa på framgångsfaktorer som bidrar till en ökad attraktionskraft och kvalité i olika yrkesutbildningar.

Har du tips om skolor som du vill lyfta fram eller tipsa om initiativ som marknadsför yrkesutbildning på ett attraktivt sätt? hör av dig till pontus.slattman@worldskills.se

Reportage publiceras löpande här.

Läs våra inspirerande skolreportage:

Share This: