Yrkesutbildning ett smart val!

Projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” har till syfte att öka intresset
för yrkesutbildning samt öka status och kvalité för svensk yrkesutbildning.  Projektet pågår fram till 2020 och är medfinaniserat av Europeiska socialfonden.

Övergripande mål för projektet

  • Bättre kunskap hos unga (15–24 år) om de goda yrkesvalen och förståelse kring de arbets- och karriärsmöjligheter som en yrkesutbildning ger.
  • Öka yrkesutbildningens attraktionskraft hos allmänheten. Ge bättre kunskap till flickor och pojkar om möjligheterna som finns för dem att välja ett otraditionellt yrke. Inspirera unga att välja en yrkesutbildning.
  • Öka antal studie- och yrkesvägledare som har kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

 

Projektets Metoder

Skoltävlingar och yrkesprov

Inför en yrkestävling behöver den tävlande både övning och träning vilket i sig utvecklar det individuella kunnandet och bidrar också till yrkesutbildningens image och kvalitet. Skicklighet och kunnande utvecklas ytterligare genom deltagandet i lokala, regional, nationella och internationella yrkesskicklighetstävlingar. Inför och under tävlingarna samarbetar många parter som skolor, företag och bransch och bidrar i och med det gemensamt till den positiva förändringen. Förutom att skickligheten förbättras för den tävlande, blir upplevelsen i sig ett minne för livet.

Med hjälp av yrkestävlingar stärker vi samarbetet mellan företagen och skolor, så att de utexaminerade elevernas färdigheter motsvarar de behoven som finns hos företagen. I projektet ingår stöd till branscher och skolor som medverkar genom att arrangera skoltävlingar.

Prova på

En del av projektet innefattar att ta fram prova på-koncept som ska användas av skolor, mässor och på andra arenor där vi vill visa på yrkesutbildnings fördelar för unga. Delprojektet drivs tillsammans med GR (Göteborgsregionen) och målet är att attrahera fler ungdomar att söka en yrkesutbildning.

Genom att ge ungdomar möjligheten att prova på olika moment där de får testa sina talanger kan ett intresse väckas och öppna upp för en dialog som kan få fler att söka en yrkesutbildning. Det blir också lättare för ungdomar att göra ett val efter intresse och talang och att inte styras av traditioner, kultur eller andras förväntningar.

Det regionala Prova på-konceptet bygger på att ungdomar ska kunna testa sina färdigheter. Både på egen hand men även mot sina kompisar eller en yrkeskunnig person. Momenten som testas är korta och upplagds på så sätt att det går att mäta i tid eller genom poäng. På så vis går konceptet att använda i tävlingsform likt mindre speedtävlingar eller enbart fungera som inspiration.

Paketet innehåller information kring förberedelser, genomförande och efterarbete av prova på. Målet är att skapa en bank med prova på-aktiviteter som kan användas och genomföras på skolor i samband med yrkestävlingar, vid öppna hus, gymnasiemässor eller andra arbetslivs-aktiviteter. Prova på-aktiviteter godkända av både bransch och yrkesverksamma. Konceptet ska enkelt kunna spridas till andra regioner och kunna genomföras på olika arenor och tillfällen.

Virtuella arbetsplatsbesök

Det är inte alltid lätt för ungdomar att veta vad de ska välja för program till gymnasiet. De är heller inte alltid lätt att få till studiebesök på olika arbetsplatser även om det skulle kunna hjälpa till att ta rätt beslut inför sitt framtida yrkesval. Men föreställ dig då att kunna använda virtuella studiebesök på arbetsplatser för att ge ungdomar en inblick i olika yrken. Här hittar du de virutuella arbetsplatsbesök som utvecklats i projektet. 

Samverkan

Inom projektet ska även en modell tas fram för samverkan och kunskapsspridning mellan lokala, regionala och nationella parter som har intresse av en attraktiv yrkesutbildning av hög kvalité. Projektet ska vara noden i ett nätverk som verkar för att fler ska tycka att yrkesutbildning är ett smart val och stötta aktörer som vill bidra till detta.

Informationskampanjer

En mängd informationskampanjer kommer tas fram riktade mot ungdomar, skola och yrkesvägledare med syfte att öka kunskapen bland unga (15-24 år). Kampanjerna syftar till att öka kunskapen kring de arbets- och karriärmöjligheterna som en yrkesutbildning ger. Informationskampanjerna ska även ge skolorna en ökad kunskap kring hur yrkesutbildningen ska utformas för att bättre passa företagens behov av kompetens och yrkeskunnande. Yrkesvägledare har en betydelsefull roll i ungas studieval och är därför viktiga att nå med kunskap kring de karriärval och arbeten en yrkesutbildning ger. Kampanjerna syftar också till att öka medvetenhet hos yrkesvägledare om de snäva könsroller som kan finnas. Vi behöver alla arbeta för att bredda möjligheterna för killar och tjejer att välja det yrke som de själva vill.


 

Kontakt

Anja Olin Pape, projektledare ”Yrkesutbildning – ett smart val!”
Anja.olin-pape@worldskills.se , Tel: 070-712 30 28

 


 

Europeiska socialfonden

Detta projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden, svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet här.

Europeiska unionen ställer krav på att projektet och deltagare av ett socialfondsprojekt ska informera om medfinansieringen från EU. Det gör du genom att i allt kommunikations- och informationsmaterial visa EU-flaggan med hänvisning till Europeiska socialfonden. Nedan finner du länkar och mallar .

Vid överenskommen aktivitet stäm av med Projektadministratör admin@worldskills.se för mer utförlig checklista och instruktion. Alternativt Projektledaren, Anja Olin Pape.  Anja.olin-pape@worldskills.se

Här hittar du mallar och handledning 

Share This: