Årets yrkeslärare

Regeringen och WorldSkills Sweden satsar gemensamt på yrkesutbildningar.

Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher.

– Vi behöver uppmuntra och utveckla möjligheterna att läsa gymnasiala yrkesutbildningar över hela landet, smala som breda. De är basen i industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Det är så vi utvecklar den svenska modellen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

En viktig komponent i hela den här kedjan är att vi har kompetenta och inspirerande yrkeslärare.

Det är de duktiga yrkeslärarna som spelar en viktig roll i samhället för att säkerställa att landets yrkesutbildningar presterar och levererar på hög nivå. Att yrkesutbildningar håller en hög kvalité och uppfattas attraktiva anses vara väsentligt för Sveriges framtid. Genom att uppmärksamma yrkeslärarna hoppas vi kunna bidra till att öka intresset och statusen för yrket. Ett av många sätt är att utse Årets yrkeslärare inom en skolregion. Bl a Umeå, Malmö, Västerås och Göteborg har testat konceptet och det mesta pekar på att de kommer fortsätta uppmärksamma yrkeslärarna då de sett positiva effekter av Årets yrkeslärare-konceptet.

Vad är årets yrkeslärare?

Årets yrkeslärare är ett pris WorldSkills Sweden instiftat för att uppmärksamma duktiga yrkeslärare. Priset har tidigare delats ut i samband med yrkesevenemang som Yrkes-SM och Yrkes-EM. Genom att sprida goda exempel på engagemang och insatser gjorda av yrkeslärarkåren vill vi öka fokus på yrkesgruppen och inspirera andra att använda sig av de goda idéer och insatser som görs. Det finns dessutom många möjligheter att skapa egna kringaktiviteter i samband med utmärkelsen Årets yrkeslärare, t ex genom att arrangera konferenser, seminarier, studiebesök, utvecklingsdagar med mera.

Fler yrkeslärare bör uppmärksammas.

Vi vill gärna se fler skolregioner följa efter och lyfta fram sina fantastiska yrkeslärarprofiler. Genom att vi kan erbjuda ett koncept, upplägg, nomineringsformulär, svar på frågor mm hoppas vi att ni kommer känna att det inte är så svårt att komma igång.

Vill ni utse Årets yrkeslärare i er region?

Så här gör ni.

• När ni väl tagit ett beslut om att genomföra aktiviteten Årets yrkeslärare utser ni de personer som
behövs för att driva projektet. Vanligtvis en projektledare, jurymedlemmar enligt en jurysamman­sättning och en kommunikatör.

• Därefter tar ni kontakt med WorldSkills Sweden för att om ni så önskar säkerställa vår medverkan som en av jurymedlemmarna.

• Därefter laddar ni hem material (info-dok, flyer, diplom, banner) från och får tillgång till ert digitala nomineringsformulär som ni får tillgång till via att kontakta oss på info@worldskills.se

• Marknadsför sedan Årets yrkeslärare inom era informationskanaler och nätverk.

• Utse vinnare, en eller flera och förbered prisceremonin.

• Berätta för media om Årets yrkeslärare.

I samband med Yrkes-SM 2018 i Uppsala delades priset ut till Årets yrkeslärare i Uppsala län. De stolta vinnarna var  Ingela Elsrud, från Vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan i Uppsala, och Max Michael, från Fordons- och transportprogrammet vid Uppsala yrkesgymnasium.

Detta tillhandahåller WorldSkills Sweden.

Konceptet Årets yrkeslärare, nedladdningsbart diplom, banner, flyer, jurymedlem, digitalt nomineringsformulär.

Detta står regionen själv för.

Projektledare, jurymedlemmar, jurysammansättning, prisceremoni, marknadsföring och spridning av information inom regionen.

Vem kan nominera? 

Alla kan nominera yrkeslärare till denna utmärkelse. Exempelvis branschrepresentanter, elever, företagare, anställda, lärare, rektorer etc.

Jurysammansättning

Juryn bör ha representanter från LO, Svenskt Näringsliv, Lärarförbundet, WorldSkills Sweden samt regional representant från den lokala initiativtagaren.

Vilka kriterier gäller för att bli Årets yrkeslärare?

Yrkeslärare som nomineras ska: 

• vara yrkeslärare

• i sin roll ha lyckats entusiasmera elever till lärande och kunskapssökande

• ha en uthållig och god relation till arbetsgivare och förmåga att möta dessas krav på kvalitet

• ha lärarbehörighet

• samarbeta på ett naturligt sätt med övriga kollegor inom exempelvis gymnasiegemensamma ämnen.

Hur går nomineringen till och bedömningen?

Via ett formulär på här på sidan eller genom egen försorg sker alla nomineringar av kandidaterna. Nominerings­formulärets svar sänds till den lokalt ansvariga personens mejladress. Dessa samlas sedan i en fil för att skickas till juryn. Juryn går genom bidragen och listar dessa 1–10. 1:a plats får 10 poäng, 2:a 9 poäng osv. Högst poäng av de nominerade vinner priset.

Nomineringsformulär

[länk kommer]

Konceptet Årets yrkeslärare är ursprungligen framtaget och utformat av WorldSkills Sweden. När konceptet genomförs och marknadsförs ska därför WorldSkills Swedens logotyp finnas med på materialet. Ladda ner logotyp »

Kontakta gärna WorldSkills Sweden för mer information.

info@worldskills.se

aretsyrkeslare_puff

I samband med Yrkes-SM i Malmö i maj 2016 delades priset ut till Årets yrkeslärare i Skåne. De stolta vinnarna var Michael Borgström på Bygg- och anläggningsprogrammet på Ängelholms gymnasieskola, Monica Nilsson på Hotell- och turismprogrammet i Malmö och Håkan Nilsson på El- och energiprogrammet på Österängsgymnasiet i Kristianstad.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This: