Statsbidrag

På Skolverkets sida om stadsbidrag kan du se öppna ansökningar, rekvisitioner och redovisningar kopplade till de olika statsbidragen. Du kan även se de senast publicerade besluten. Läs mer här »

Vilka kan ansöka om stadsbidrag?

Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Detta innebär att yrkespartner till WorldSkills Sweden har möjlighet att ansöka om bidrag till en rad olika aktiviteter som handlar om status, intresse och attraktionskraft.

Statsbidrag 

Kompetensutveckling yrkeslärare
Höj kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen genom att låta lärare få kompetensutveckling inom sitt yrkesämne på en arbetsplats.
Ansökan: 15 jan–15 feb samt 15 aug-16 sep
Mer information

Entreprenörskap för huvudmän
För utveckling av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.
Ansökan: 1 feb–1 mars
Mer information

Entreprenörskap organisationer
Till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.
Ansökan: 1 feb–1 mars
Mer information

Branschers arbete för fler yrkeslärare
För insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Bidraget kan sökas av bransch- och intresseorganisationer.
Ansökan: 1 nov–3 dec
Mer information

Regionala stödfunktioner
För organisationer för insatser som avser att utveckla regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet är att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
Ansökan: 1 nov-3 dec
Mer information

Vid frågor för ifyllnaden av ansökan, hänvisas till statsbidragsenheten, Skolverket, statsbidrag.yrkeslarare@skolverket.se

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Share This: