Material från WorldSkills Sweden

– För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning, utbildningsfrågor och rekrytering?

Nedan finner du material som är fritt för dig att ladda ner och använda. Materialet består av allt från filmer till framtidskartor och lärarhandledningsmaterial som kommer ge dig mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet. Innehållet går att rikta mot olika målgrupper och kan hjälpa dig i de situationer där du behöver hitta kunskap och argument kring varför yrkesutbildning är ett smart val som leder till arbete och goda framtidsutsikter.

Material att ladda ner:

Din talang kan ta dig långt: En film som ska inspirera unga att välja en utbildning efter sin talang och sitt intresse.

Prova pa

Här är en liten idéskrift som kan inspirera och vara ett stöd för att utveckla en prova-på-aktivitet eller något annat attraktivt som kan skapa nyfikenhet och fånga besökarnas uppmärksamhet.

Här hittar du skriften

Hantverksfilmen: Som på ett drastiskt sätt vill visa vad som händer med ett samhälle utan yrkesskickliga och hantverkskunniga personer – en bra diskussionsöppnare.

Vad ser du i dina elever? Motiverade eller omotiverade elever? Den stora skillnaden kan vara att välja rätt gymnasieprogram.

Därför är yrkesutbildning ett smart val: En animerad introduktionsfilm som snabbt förklarar fördelarna med en yrkesutbildning. Bra att använda på ex öppet-hus-aktiviteter.

Yrkes-SM: En sammanfattande film om senaste Yrkes-SM-tävlingarna i Malmö. Ger en känsla av vad en yrkestävling handlar om.

Läs mer här

DinTalang: 14 filmer i gymnasievalskampanjen DinTalang, som poängterar att det är helt rätt att också låta sin talang och intresse påverka det fortsatta utbildningsvalet, och som leder till webbplatsen dintalang.se där det finns ungdomsanpassad information om yrkesutbildningar.

Se fler filmer

Skolmaterial att ladda ner

Framtidskartor – Presenterar det 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt.

Materialet är framtaget i samarbete med Svenskt Näringsliv och beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter det finns under varje yrkesprogram samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Ladda ner framtidskartor

Olika yrkens roll i samhället- I den här lektionen får eleverna prata om betydelsen av olika yrken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära mer om vissa av dessa yrken. Eleverna får ta reda på vilka yrken som finns inom olika områden och vilka utbildningsvägar som leder

Läs mer om lektionen här

Myter om gymnasievalet- I den här lektionen får eleverna prata om de vanligaste myterna kring gymnasieutbildning och gymnasievalet. Genom att diskutera de vanligaste gymnasiemyterna får eleverna en bättre bild av yrkesutbildningar. Lektionen avslutas med att eleverna får skapa reklam för att välja yrkesprogram på gymnasiet.

Läs mer om lektionen här

Inför prao & praktik- Med den här lektionen får ni stöd för att ta vara på erfarenheter från prao och praktik i skolarbetet. Eleverna får förbereda, skriva dagbok om, och följa upp erfarenheterna från vistelsen ute på företag.

Läs mer om lektionen här

Inför besök på gymnasier- I den här lektionen får eleverna prata om framtidsdrömmar, yrken och framförallt val av utbildning. Eleverna får ta reda på vilka yrkesutbildningar som finns på skolan ni ska besöka och vilka yrken dessa utbildningar kan leda dit.

Ladda ner lärarhandledningsmaterialet »

Skillsworld.se – yrken för en föränderlig värld

Skillsworld.se vänder sig till dig som söker kunskap om våra tolv nationella yrkesprogram. Här kan du på ett intressant och roligt sätt navigera runt och bli inspirerad. Ta del av information och titta på filmer och mycket mer. Välkommen till Skillsworld.

Besök Skillsworld.se »

Årets yrkeslärare – fler yrkeslärare bör uppmärksammas

Det är de duktiga yrkeslärarna som spelar en viktig roll i samhället för att säkerställa att landets yrkesutbildningar presterar och levererar på hög nivå. Att yrkesutbildningar håller en hög kvalité och uppfattas attraktiva anses vara väsentligt för Sveriges framtid. Genom att uppmärksamma yrkeslärarna hoppas vi kunna bidra till att öka intresset och statusen för yrket. Ett av många sätt är att utse Årets yrkeslärare inom en skolregion. Bl a Umeå, Malmö, Västerås och Göteborg har testat konceptet och det mesta pekar på att de kommer fortsätta uppmärksamma yrkeslärarna då de sett positiva effekter av Årets yrkeslärare-konceptet.

Ladda ner PDF »

Läs mer om konceptet Årets yrkeslärare »

Inspirerande koncept, evenemang och reportage

Hittar ni under

Inspirationsbok

Kalendarium

Aktuella rapporter och undersökningar

Hittar ni under

Rapporter & artiklar

Vi kommer fortlöpande att lägga upp material på vår webbplats, så fortsätt gärna att besöka oss.

Share This: