Årsrapport

Årsrapport 2018

Det är väldigt glädjande att fler nu väljer yrkesprogram och att eleverna ser vilka stora möjligheter det medför. Men det är ett långsiktigt arbete och det krävs fortsatt flera aktiviteter för att öka attraktionskraften och medvetenheten kring yrkesutbildningar. Här presenterar vi en sammanfattning av 2018 års verksamhet, exempelvis: yrkestävlingar, aktiviteter med internationell profil, medverkan och inspirationsinsatser samt projekt. Läs hela årsrapporten här.

Share This: